Tuesday, 7 February 2012

Selamatkan Bera

Orang ini mesti ditumbangkan jika mahu Bera maju.
Orang ini ditumbangkan jika mahu masyarakat Bera maju.
Pak Mail pergi cari tempat lain la nak bertanding.
Hahahahahahahahahaha.BTJ memanjangkan kempen seorang kawan. 
Kempennya ini sangat baik untuk disokong.
Hahahahahahahahahahahaha

No comments: