Thursday, 26 April 2012

N Surendran @Dataran Merdeka

Setengah juta rakyat bakal berhimpun di Dataran Merdeka. Akta Perhimpunan Aman bercanggah fasa 10 Perlembagaan Persekutuan. Rakyat hendak berhimpun itu adalah hak rakyat.


No comments: